Regulamin

VIII Bieg Mikołajkowy Poznań

I. ORGANIZATOR

1. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

2. Maratończyk Pomiar Czasu" Anna Kulikowska

3. Klub Biegacza Maratończyk Poznań

II. CELE

1. Pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Wągrowcu

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

3. Promocja klubu sportowego Maratończyk Poznań

4. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu

5. Upowszechnienie biegania w terenie

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się:

- dorośli dystans 5km, 10km oraz marsz NW 5km w dniu 4 grudnia 2021 w Poznaniu nad jeziorem Strzeszyńskim ul.Koszalińska 14

- dzieci biegi 200, 600, 800, 1500m w dniu 4 grudnia 2021 w Poznaniu nad jeziorem Strzeszyńskim

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 10 km, 5 km

b) Marsz Nordic Walking: 5 km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 12:00 – bieg 5 km

b) godzina 12:15 – bieg 10km

b) godzina 11:45 - Marsz Nordic Walking 5km

d) biegi dzieci

 • 09:00 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku do 4 lat) - roczniki 2017-2021
 • 09:10 - start biegu 200m (chłopcy w wieku do 4 lat) - roczniki 2017-2020
 • 09:20 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 5 lat) - roczniki 2016
 • 09:30 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 5 lat) - roczniki 2016
 • 09:40 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 6 lat) - roczniki 2015
 • 09:50 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 6 lat) - roczniki 2015
 • 10:00 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 7-8 lat) - roczniki 2013-2014
 • 10:10 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 7-8 lat) - roczniki 2013-2014
 • 10:20 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 9 lat) - rocznik 2012
 • 10:30 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 9 lat) - rocznik 2012
 • 10:40 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 10 lat) - roczniki 2011
 • 10:50 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 10 lat)-  roczniki 2011
 • 11:00 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 11-12 lat) - roczniki 2009-2010
 • 11:10 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 11-12 lat) -  roczniki 2009-2010
 • 11:20 - start biegu 1500m (dziewczęta w wieku 13-15 lat) - roczniki 2006-2008
 • 11:20 - start biegu 1500m (chłopcy wieku 13-15 lat) - roczniki 2006-2008

5. Trasa biegu 5km, 10km oraz Marszu Nordic Walking 5km prowadzić będzie ścieżkami wokół jeziora Strzeszyńskiego Start i meta będą znajdować się przy plaży. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 1 godzinę 30 minut, a dystansu 5km 1 godzinę.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 28 listopada 2021 lub po osiągnięciu łącznego 900 zgłoszeń w biegu 5km, 10km, marszu NW 5km, w biegach dla dzieci 400 zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

4. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

5. Odbiór pakietów startowych:

1 grudnia 2021 (środa) w godz. 15:30-18:45 (Sklep Biegacza Poznań Polonez, Aleja Niepodległości 36)

2 grudnia 2021 (czwartek) w godz. 15:30-18:45 (Sklep Biegacza Poznań Polonez, Aleja Niepodległości 36)

3 grudnia 2021 (piątek) w godz. 15:30-18:45  (Sklep Biegacza Poznań Polonez, Aleja Niepodległości 36)

4 grudnia 2021 (sobota):

UWAGA - W dniu zawodów 4 grudnia 2021 odbiór pakietów tylko dla zawodników spoza aglomeracji Poznańskiej

8:30 - otwarcie biura zawodów (w miejscu startu - plaża Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu ul.Koszalińska 14)

8:30 - 11:00 – wydawanie pakietów do biegu 5 km, 10 km oraz rajdu Nordic Walking 5 km

8:30 - 11:00 – wydawanie pakietów startu w biegach dziecięcych i młodzieżowych

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

 • w biegu na dystansie 10 km; 5km  - osoby rocznika 2005 i starsi
 • w marszu Nordic Walking – osoby rocznika 2009 i starsi
 • 200m (dzieci w wieku do 4 lat) - roczniki 2017-2020
 • 200m (dzieci w wieku 5 lat) - roczniki 2016
 • 200m (dzieci w wieku 6 lat) - roczniki 2015
 • 600m (dzieci w wieku 7-8 lat) - roczniki 2013-2014
 • 600m (dzieci w wieku 9 lat) - rocznik 2012
 • 800m (dzieci w wieku 10 lat) - roczniki 2011
 • 800m (dzieci w wieku 11-12 lat) - roczniki 2009-2010
 • 1500m (dzieci w wieku 13-15 lat) - roczniki 2006-2008

 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Od każdego zgłoszonego zawodnika 5 zł z wpisowego zostanie przeznaczone na Dzieci z Domu Dziecka w Wągrowcu

 5. W pakiecie startowym biegów 10 km, 5 km oraz radju Nordic Walking 5 km oraz w biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy zintegrowany z chipem i pamiątkową czapkę mikołajkową, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, gorący napój oraz posiłek regeneracyjny (gorąca zupa).

7. Opcjonalnie przy zgłoszeniu do biegu można zakupić:

-  pamiątkową koszulkę techniczną w cenie 20 zł (zamówienie do 12 listopada 2021)

6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym bezzwrotnych. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl

7. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do biegu w czapkach otrzymanych w pakiecie startowym . Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zabrania się modyfikacji chipa zintegrowanego z numerem startowym skutkować to może brakiem odczytu z mat pomiarowych, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach. Zawodnicy bez czapki otrzymanej w pakiecie lub bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu

8. Zawodnicy na mecie nie posiadający czapki otrzymanej w pakiecie, numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu

9. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników

10. Przepisanie pakietu B z koszulką możliwością wyboru koszulki musi nastąpić do 13 listopada 2021, po tym terminie koszulka zostaje nadana taka jaką wybrał zrzekający się pakietu.

11. Za podbieganie w marszu Nordic Walking grozi dyskwalifikacja.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 5 km; rajd Nordic Walking 5 km

Opłata za pakiet w wersji podstawowej:

- płatność dokonana do 30 września 2021 - 45 zł

- od 1 października do 12 listopada 2021 - 50 zł

- od 12 listopada do 28 listopada - 55 zł

- Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi 29 zł  - zgłoszenia do 28 listopada 2021

Pakiet podczas rejestracji można rozbudować o:

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3. Opłat można dokonywać:

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej  Tpay.com lub Przelewy24.pl. Do 28 listopada 2021 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

4. Operatorem płatności jest:

- Tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357

Przelewy24.pl - PAY PRO SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

6. Od każdej zgłoszonej osoby 5 zł zostanie przekazane na dzieci z Domu dziecka w Wągrowcu.

7. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 10 km, 5km oraz marszu NW 5 km Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Start biegów nastąpi falowo co około 2 minuty wg stref startowych wybieranych przy zgłoszeniu.

3. Klasyfikacja w biegu 10 km -  Open 3 pierwsze miejsca oraz kategorie wiekowe

a) 10km mężczyzn: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

b) 10km kobiet: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsze

4. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki – 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki

5. Klasyfikacja 5 km -  Open 3 pierwsze miejsca

6. Klasyfikacja w rajdzie Nordic Walking 5 km – Open 3 pierwsze miejsca

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

8. Klasyfikacja drużynowa – w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Drużyna składa się z 5 zawodników (minimum 2 kobiet). Zawodnicy danej drużyny startują na tym samym dystansie biegu 5km lub 10km lub marszu NW 5km. W klasyfikacji drużynowej puchary otrzymują 3 drużyny z najlepszym czasem netto.

9. Najliczniejszy klub sportowy. Zawodnicy danego klubu startują na dystansie biegu 5km lub 10km lub marszu NW 5km. Najliczniejszy klub otrzymuje puchar.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 26 listopada 2021 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 28 listopada 2021). Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

4. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia) do 26 listopada 2021.

5. W przypadku zmiany obostrzeń sanitarnych dostosujemy formułę biegu do aktualnych obostrzeń – z możliwością zmiany rywalizacji na bieg indywidualny lub wirtualny.

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, Wilczak 16A/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, Wilczak 16A/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

XI. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA:

 1. Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na starcie, mecie i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej)
 2. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub używać płyny dezynfekujących, które zapewnia Organizator,
 3. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
 4. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 5. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą).
 6. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
 • przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 • przed i po skorzystaniu z toalety,
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - tel. +48 693 943 216, email: biuro@maratonczykpoznan.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegmikolajkowypoznan.pl

8. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną do 14 grudnia 2021. Bezpośrednio po imprezie zostaną ogłoszone wyniki nieoficjalne.

9. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie imprezy.

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.