Regulamin

VI Bieg Mikołajkowy Poznań

I. ORGANIZATOR

1. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16A/11, 61-623 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

2. Maratończyk Pomiar Czasu" Anna Kulikowska

3. Klub Biegacza Maratończyk Poznań

II. CELE

1. Pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Wągrowcu

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

3. Promocja klubu Maratończyk Poznań

4. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu

5. Upowszechnienie biegania w terenie

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2019 w Poznaniu nad jeziorem Strzeszyńskim

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 10 km, 4,3 km

b) Marsz Nordic Walking: 4,3 km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Start będzie miał miejsce przy plaży nad jeziorem Strzeszyńskim.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 12:00 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 10:30 – bieg 4,3km

c) godzina 10:42 - Marsz Nordic Walking 4,3km

c) godzina 10:30 – bieg 10km

5. Trasa biegu oraz Marszu Nordic Walking 4,3km prowadzić będzie ścieżkami wokół jeziora Strzeszyńskiego natomiast trasa biegu 10km prowadzić będzie trasą urozmaiconą przełaj + 1km asfalt. Start i meta będą znajdować się przy plaży. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 1 godzinę 30 minut, a dystansu 4,3km 1 godzinę.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 10 km - 2000 zawodników; dystans 4,3 km i rajdu Nordic Walking 1000 zawodników łącznie, biegów dziecięcych i młodzieżowych ograniczona do 1000 zawodników. Wszystkie biegi startują falowo - fale 4,3km oraz 10km będą uzależnione od ilości zgłoszeń na danym dystansie (chodzi o maksymalne rozładowanie tłoku na trasie)

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 29 listopada 2019. W biurze zawodów będzie możliwość zgłoszenia jedynie uczestników biegu 4,3km, 10km oraz marszu Nordic Walking limit 100 dodatkowych osób. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Zgłoszenia do biegów dziecięcych możliwe są wyłącznie do 29 listopada 2019 lub osiągnięcia ww limitu zgłoszeń.

6. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

7. Odbiór pakietów startowych:

- 4-5 grudnia (środa, czwartek) w godz. 16:30-19:30 (Collegium Da Vinci na ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań)

- 6 grudnia (piątek) w godz. 11:00-19:00 (Collegium Da Vinci na ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań)

- 7 grudnia (sobota) UWAGA - W dniu zawodów odbiór pakietów tylko dla zawodników spoza aglomeracji Poznańskiej.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

 • w biegu na dystansie 10 km; 4,3km  - osoby rocznika 2003 i starsi
 • w marszu Nordic Walking – osoby rocznika 2007 i starsi
 • 200m (dziewczynki w wieku 3 lat i młodsze) - rocznik 2016 i młodsi
 • 200m (chłopcy w wieku 3 lat i młodsze) - rocznik 2016 i młodsze
 • 200m (dziewczynki w wieku 4 lat) - rocznik 2015
 • 200m (chłopcy w wieku 4 lat) - rocznik 2015
 • 200m (dziewczynki w wieku 5 lat) - rocznik 2014
 • 200m (chłopcy w wieku 5 lat) - rocznik 2014
 • 200m (dziewczynki w wieku 6 lat) - rocznik 2013
 • 200m (chłopcy w wieku 6 lat) - rocznik 2013
 • 600m (dziewczynki w wieku 7 lat) - rocznik 2012
 • 600m (chłopcy w wieku 7 lat) - rocznik 2012
 • 600m (dziewczynki w wieku 8 lat) - rocznik 2011
 • 600m (chłopcy w wieku 8 lat) - rocznik 2011
 • 600m (dziewczynki w wieku 9 lat) - rocznik 2010
 • 600m (chłopcy w wieku 9 lat) - rocznik 2010
 • 800m (dziewczynki w wieku 10 lat) - rocznik 2009
 • 800m (chłopcy w wieku 10 lat) - rocznik 2009
 • 800m (dziewczynki w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2007-2008
 • 800m (chłopcy w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2007-2008
 • 1500m (młodzież w wieku 13-15 lat) - roczniki 2004-2006

 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Od każdego zgłoszonego zawodnika 5 zł z wpisowego zostanie przeznaczone na Dzieci z Domu Dziecka w Wągrowcu

 5. W pakiecie startowym biegów 10 km, 4,3 km oraz radju Nordic Walking 4,3 km oraz w biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy zintegrowany z chipem i pamiątkową czapkę mikołajkową oraz dodatek sponsorski, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, gorący napój oraz posiłek regeneracyjny (gorąca zupa).

7. Opcjonalnie przy zgłoszeniu do biegu można zakupić:

-  pamiątkową koszulkę techniczną w cenie 20 zł dorośli oraz dziecięca 15 zł (zamówienie do 14 listopada 2019)

6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym bezzwrotnych. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl

7. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do biegu w czapkach otrzymanych w pakiecie startowym . Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zabrania się modyfikacji chipa zintegrowanego z numerem startowym skutkować to może brakiem odczytu z mat pomiarowych, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach. Zawodnicy bez czapki otrzymanej w pakiecie lub bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu

8. Zawodnicy na mecie nie posiadający czapki otrzymanej w pakiecie, numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu

9. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników

10. Przepisanie pakietu B z koszulką możliwością wyboru koszulki musi nastąpić do 14 listopada 2019, po tym terminie koszulka zostaje nadana taka jaką wybrał zrzekający się pakietu.

11. Za podbieganie w marszu Nordic Walking grozi dyskwalifikacja.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 4,3 km; rajd Nordic Walking 4,3 km

Opłata za pakiet w wersji podstawowej:

- płatność dokonana do 31 sierpnia 2019 - 45 zł

- od 1 września do 18 października - 50 zł

- od 19 października do 29 listopada - 55 zł

- w biurze zawodów 4 - 6 grudnia 60 zł

- Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi 20 zł  - zgłoszenia do 29 listopada

Pakiet podczas rejestracji można rozbudować o:

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł (koszulka dziecięca 15 zł)

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3. Opłat można dokonywać:
- w biurze zawodów 4-6 grudnia - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie 100 pakietów startowych)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej  Tpay.com lub Przelewy24.pl. Do 29 listopada 2019 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

4. Operatorem płatności jest:

- Tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357

- PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

7. Od każdej zgłoszonej osoby 5 zł zostanie przekazane na dzieci z Domu dziecka w Wągrowcu.

8. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 10 km, 4,3km oraz marszu NW 4,3 km Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Start biegów nastąpi falowo co około 2 minuty wg stref startowych wybieranych przy zgłoszeniu.

3. Klasyfikacja w biegu 10 km -  Open 3 pierwsze miejsca

4. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki – 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki

5. Klasyfikacja 4,3 km -  Open 3 pierwsze miejsca

6. Klasyfikacja w rajdzie Nordic Walking 4,3 km – Open 3 pierwsze miejsca

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

8. Klasyfikacja drużynowa – w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Drużyna składa się z 5 zawodników (minimum 2 kobiet). Zawodnicy danej drużyny startują na tym samym dystansie biegu 4,3km lub 10km lub marszu NW 4,3km. W klasyfikacji drużynowej puchary otrzymują 3 drużyny z najlepszym czasem netto.

9. Najliczniejszy klub sportowy. Zawodnicy danego klubu startują na tym samym dystansie biegu 4,3km lub 10km lub marszu NW 4,3km. Najliczniejszy klub na danym dystansie otrzymuje puchar.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 26 listopada 2019 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 28 listopada 2019). Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

4. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia) do 26 listopada 2019.

 

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, Wilczak 16A/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, Wilczak 16A/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - tel. +48 791 808 392, email: biuro@maratonczykpoznan.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegmikolajkowypoznan.pl

8. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną do 14 grudnia 2019. Bezpośrednio po imprezie zostaną ogłoszone wyniki nieoficjalne.

9. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie imprezy.

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.