Regulamin

IV Bieg Mikołajkowy Poznań

I. ORGANIZATOR

1. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

2. Maratończyk Pomiar Czasu" Anna Kulikowska

3. Klub Biegacza Maratończyk Poznań

II. CELE

1. Pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Wągrowcu

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

3. Promocja klubu Maratończyk Poznań

4. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu

5. Upowszechnienie biegania w terenie

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2017 w Poznaniu nad jeziorem Strzeszyńskim

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 10 km, 4,3 km

b) Marsz Nordic Walking: 4,3 km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Start będzie miał miejsce przy plaży nad jeziorem Strzeszyńskim.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 9:50 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 12:00 – bieg 4,3km

c) godzina 12:03 - Marsz Nordic Walking 4,3km

c) godzina 13:40 – bieg 10km

5. Trasa biegu oraz Marszu Nordic Walking 4,3km prowadzić będzie ścieżkami wokół jeziora Strzeszyńskiego natomiast trasa biegu 10km prowadzić będzie trasą urozmaiconą przełaj + 600m asfalt. Start i meta będą znajdować się przy plaży. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 1 godzinę 30 minut, a dystansu 4,3km 1 godzinę.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 10 km; 4,3 km; rajdu Nordic Walking oraz biegów dziecięcych i młodzieżowych ograniczona jest ograniczona do 3000 osób. Wszystkie biegi startują osobno, fale startowe biegu na 4,3km oraz 10km będą uzależnione od ilości zgłoszeń na danym dystansie (chodzi o maksymalne rozładowanie tłoku na trasie)

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 26 listopada 2017. W biurze zawodów będzie możliwość zgłoszenia jedynie uczestników biegu 4,3km, 10km oraz marszu Nordic Walking limit 50 dodatkowych osób. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Zgłoszenia do biegów dziecięcych możliwe są wyłącznie do 26 listopada 2017 lub osiągnięcia ww limitu zgłoszeń.

6. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

7. Odbiór pakietów startowych:

- 29-30 listopada (środa, czwartek) w godz. 16:30-19:30 (Szkola Podstawowa i Gimnazujm Akademickim Da Vinci na ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań)

- 1 grudnia (piątek) w godz. 11:00-19:00 (Szkola Podstawowa i Gimnazujm Akademickim Da Vinci na ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań)

- 2 grudnia (sobota) nie będzie możliwości odbioru pakietów startowych (wyjątek przyjezdni zawodnicy za zgodą organizatora)

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

 • w biegu na dystansie 10 km; 4,3km  - osoby rocznika 2001 i starsi
 • w marszu Nordic Walking – brak ograniczeń wiekowych
 • 200m (dziewczynki w wieku 4 lat i młodsze) - rocznik 2013 i młodsi
 • 200m (chłopcy w wieku 4 lat i młodsze) - rocznik 2013 i młodsze
 • 200m (dziewczynki w wieku 5-6 lat) - roczniki 2011-2012
 • 200m (chłopcy w wieku 5-6 lat) - roczniki 2011-2012
 • 600m (dziewczynki w wieku 7-9 lat) - roczniki 2008-2010
 • 600m (chłopcy w wieku 7-9 lat) - roczniki 2008-2010
 • 800m (dziewczynki w wieku 10-12 lat) - roczniki 2005-2007
 • 800m (chłopcy w wieku 10-12 lat)-  roczniki 2005-2007
 • 1500m (młodzież w wieku 13-15 lat) - roczniki 2002-2004

 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Od każdego zgłoszonego zawodnika 5 zł z wpisowego zostanie przeznaczone na Dzieci z Domu Dziecka w Wągrowcu

 5. W pakiecie startowym biegów 10 km, 4,3 km oraz radju Nordic Walking 4,3 km oraz w biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy zintegrowany z chipem i pamiątkową czapkę mikołajkową oraz dodatek sponsorski, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, gorący napój oraz posiłek regeneracyjny (gorąca zupa).

7. Opcjonalnie przy zgłoszeniu do biegu można zakupić:

-  pamiątkową koszulkę techniczną w cenie 20 zł dorośli oraz dziecięca 15 zł (zamówienie do 13 listopada 2017)

- Oryginalną chustę Buff http://buff.pl/ regularna cena chusty 69 zł dla uczestników biegu 35 zł

6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym bezzwrotnych. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl

7. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do biegu w czapkach otrzymanych w pakiecie startowym . Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zabrania się modyfikacji chipa zintegrowanego z numerem startowym skutkować to może brakiem odczytu z mat pomiarowych, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach. Zawodnicy bez czapki otrzymanej w pakiecie lub bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu

8. Zawodnicy na mecie nie posiadający czapki otrzymanej w pakiecie, numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu

9. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników

10. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 23 listpada 2017 – Osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl z informacją o rezygnacji z pakietu w zamian otrzymuje kod do rejestarcji nowego zawodnika.

11. Przepisanie pakietu B z koszulką możliwością wyboru koszulki musi nastąpić do 18 listopada, po tym terminie koszulka zostaje nadana taka jaką wybrał zrzekający się pakietu.

12. Za podbieganie w marszu Nordic Walking grozi dyskwalifikacja.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 4,3 km; rajd Nordic Walking 4,3 km

Opłata za pakiet w wersji podstawowej:

- płatność dokonana do 31 sierpnia 2016 - 40 zł

- od 1 września do 18 października - 45 zł

- od 19 października do 29 listopada - 50 zł

- w biurze zawodów 60 zł

- Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi 20 zł  - zgłoszenia do 26 listopada

Pakiet podczas rejestracji można rozbudować o:

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł (koszulka dziecięca 15 zł)

- Oryginalną chustę Buff http://buff.pl/ regularna cena chusty 69 zł dla uczestników biegu 35 zł

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3. Opłat można dokonywać:
- w biurze zawodów 29 listopada- 1 grudnia - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie 50 pakietów startowych)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24.pl. Do 26 listopada 2017 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

7. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

8. Od każdej zgłoszonej osoby 5 zł zostanie przekazane na dzieci z Domu dziecka w Wągrowcu.

8. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 10 km, 4,3km oraz marszu NW 4,3 km Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Start biegów nastąpi falowo co 2 minuty wg stref startowych wybieranych przy zgłoszeniu.

3. Klasyfikacja w biegu 10 km -  Open 3 pierwsze miejsca

4. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki – 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki

5. Klasyfikacja 4,3 km -  Open 3 pierwsze miejsca

6. Klasyfikacja w rajdzie Nordic Walking 4,3 km – Open 3 pierwsze miejsca

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

8. Klasyfikacja drużynowa – w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Drużyna składa się z 5 zawodników (minimum 2 kobiet). Zawodnicy danej drużyny startują na tym samym dystansie biegu 4,3km lub 10km lub marszu NW 4,3km. W klasyfikacji drużynowej puchary otrzymują 3 drużyny z najlepszym czasem netto.

9. Najliczniejszy klub sportowy. Zawodnicy danego klubu startują na tym samym dystansie biegu 4,3km lub 10km lub marszu NW 4,3km. Najliczniejszy klub na danym dystansie otrzymuje puchar.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - tel. +48 791 808 392, email: biuro@maratonczykpoznan.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegmikolajkowypoznan.pl

8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Biegu.

9. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną do 10 grudnia 2017. Bezpośrednio po imprezie zostaną ogłoszone wyniki nieoficjalne.

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.