Strefy startowe

Na waszych numerach startowych cyfry są oznaczone pięcioma różnymi kolorami - odpowiadają one strefom startowym. Prosimy o ustawianie się na starcie zgodnie ze swoją strefą przydzielaną na podstawie formularza wypełnianego przy zgłoszeniu. Poniżej podział stref.

Podział stref:

Strefa A (żółta) do 45 min

Strony