Biegi dzieci

VII Bieg Mikołajkowy - biegi dzieci i młodzieży

1. Biegi odbędą się 6 grudnia 2020 od godziny 12:00 na stadionie POSIR  Poznań Golęcin ul.Warmińska 1

2. Trasa biegów prowadzi po bieżni lekkoatletycznej

3. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 29 listopada 2020 godz.23:59.

4. Opłata startowa w biegach dzieci i młodzieży wynosi:

Pakiet w wersji A 35 zł

Pakiet w wersji B (można zakupić do 13 listopada) - pamiątkowa koszulka techniczna 15 zł + pakiet A

5 zł od każdego zgłoszonego zawodnika przekazane zostanie dla dzieci z domu dziecka w Wągrowcu

5. Dzieci zgłaszają rodzice lub opiekunowie - wypełniając formularz zgłoszeniowy i zgodę rodzica lub opiekuna na udział dziecka w biegu

6. W pakiecie startowym dzieci otrzymują numer startowy z chipem do pomiaru czasu, czapkę Mikołajkową, a na mecie medal (dokładnie taki sam jak w biegu dla dorosłych), gorący napój.

8. Biegi odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

 • 10:00 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku do 4 lat) - roczniki 2016-2020
 • 10:10 - start biegu 200m (chłopcy w wieku do 4 lat) - roczniki 2016-2020
 • 10:20 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 5 lat) - roczniki 2015
 • 10:30 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 5 lat) - roczniki 2015
 • 10:40 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 6 lat) - roczniki 2014
 • 10:50 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 6 lat) - roczniki 2014
 • 11:00 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 7-8 lat) - roczniki 2012-2013
 • 11:10 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 7-8 lat) - roczniki 2012-2013
 • 11:20 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 9 lat) - rocznik 2011
 • 11:30 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 9 lat) - rocznik 2011
 • 11:40 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 10 lat) - roczniki 2010
 • 11:50 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 10 lat)-  roczniki 2010
 • 12:00 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 11-12 lat) - roczniki 2008-2009
 • 12:10 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2008-2009
 • 12:20 - start biegu 1500m (dziewczęta w wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007
 • 12:35 - start biegu 1500m (chłopcy wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007

9. W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzona zostaje pierwsza trójka osobno chłopcy i dziewczynki.

10. Warunkiem sklasyfikowania pierwszej trójki chłopców i dziewczynek jest samodzielne pokonanie trasy. Jeśli dziecko zostanie przez rodzica przeniesione, pchane, ciągnięte podczas biegu i w rezultacie zajmie 1, 2 lub 3 miejsce zostanie zdyskwalifikowane.

11. Dekoracje biegów dzieci i młodzieży odbędą się bezpośrednio po każdym biegu.

12. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów elektronicznych w numerze startowym.

13. Odbiór pakietów startowych:

- 1-4 grudnia (piątek) w godz. 11:00-19:00 (biuro Maratończyk Pomiar Czasu Poznań ul.Wilczak 16a/11)

- 5 i 6 grudnia  UWAGA - W dniu zawodów odbiór pakietów tylko dla zawodników spoza aglomeracji Poznańskiej 30 minut przed biegiem.

       

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA:

5 grudnia 2020 biegi główne ODBYWAJĄ SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI, 6 grudnia 2020 podczas biegów dzieci możliwy jest udział publiczności.

 1. Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na starcie, mecie i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej)
 2. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub używać płyny dezynfekujących, które zapewnia Organizator,
 3. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
 4. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 5. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą).
 6. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
 • przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 • przed i po skorzystaniu z toalety,
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów.